Zicht op schonere binnenvaart

binnenvaartAls het aan de provincie Utrecht ligt wordt er binnenkort niet meer ontgast tijdens het varen. Het voorstel voor de wijziging van de Provinciale Milieuverordening is vastgesteld door de Gedeputeerde Staten. Dit is goed nieuws voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid. De beoogde aanpassing wordt op 31 oktober voorgelegd aan Provinciale Staten.

Veel scheepslading wordt vervoerd in vloeibare vorm, na het lossen blijft er altijd een aanzienlijke hoeveelheid lading in dampvormige toestand over. Deze wordt in de atmosfeer geloosd, dit noemen we ontgassen. Door het ontgassen worden schadelijke stoffen in de lucht vrijgelaten. Dit kan leiden tot geuroverlast en voor gezondheidrisico’s voor bemanningsleden en omwonenden.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Utrecht.