Vraag de provincie om schone streekbussen

Wil je ook schone lucht inademen in onze provincie? Laat de provincie Utrecht dan weten dat de nieuwe schone streekbussen moeten komen! Milieudefensie voert hiervoor actie en we gaan er als NMU ook voor. Stuur de provincie dus uiterlijk 11 december een inspraakreactie!

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 28 oktober 2014 een ontwerp-programma van eisen vastgesteld voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. Daarin staan de eisen rondom de aanbesteding van alle streekbussen in de provincie Utrecht vanaf 2016.

Bussen van 12 jaar oud toegestaan

De provincie eist bussen die voldoen aan de zogenaamde EEV norm en maximaal 12 jaar oud zijn. Maar inmiddels zijn er veel schonere streekbussen op de markt, die voldoen aan de Euro VI norm. Die bussen stoten 5 keer minder stikstofoxiden en 2 keer minder fijnstof uit dan de bussen die de provincie wil aanbesteden.

Provinciale bussen vuiler dan stadsbussen?

De gemeente Utrecht heeft bij haar recente aanbesteding van bussen vanaf januari 2015 wél geëist dat alle bussen voldoen aan de Euro VI classificering. Maar de provincie wil die eis alleen laten gelden voor nieuw aan te schaffen bussen. De nieuwe busmaatschappij mag dus gewoon oudere en vervuilender bussen laten rijden. Daarmee laat de provincie een mooie kans liggen om de luchtkwaliteit te verbeteren, en daarmee de gezondheid van haar inwoners. Op dit punt zou de overheid het voortouw moeten nemen én het goede voorbeeld moeten geven. De NMU pleitte al eerder voor schone bussen in het kader van een Roetreductieplan.

Geef voorrang aan gezondheid

Dus provincie, geef voorrang aan onze gezondheid kies voor schone streekbussen die allemaal tenminste aan de Euro VI norm voldoen. En zet zo spoedig mogelijk in op busvervoer zonder uitstoot. De transitie naar emissievrije bussen (elektriciteit of waterstof) is iets waar nu al naar gekeken moet worden. Ook daar hoop ik dat u uw verantwoordelijkheid neemt.

Stuur een inspraakreactie naar de provincie

Dus roepen Milieudefensie en de NMU iedereen op om een inspraakreactie te sturen naar de provincie. Dat kan tot en met 11 december. Een standaard inspraakreactie en extra informatie zijn te vinden op de website van Milieudefensie.