Utrechter Robin Berg ontvangt duurzaamheidsprijs uit handen minister Schultz

Robin Berg van LomboXnet heeft maandagochtend uit handen van minister Schultz van Haegen een Paul Nouwen Award gekregen. De Utrechter krijgt de prijs omdat hij zich op onderscheidende wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van mobiliteit. Robin Berg en minister Schultz

De minister zei bij de bekendmaking: “We hebben een winnaar gevonden die mobiliteit en duurzaamheid wel heel slim weet te verbinden: LomboXnet. Ook ben ik onder de indruk van het draagvlak dat het project in de wijk heeft bereikt. Ik hoop en verwacht dat dit project navolging gaat krijgen.”

Robin Berg krijgt deze prijs vanwege nieuwe initiatieven op het gebied van innovatie in mobiliteit. De jury is met name onder de indruk van de potentie van de door hem ontwikkelde vehicle-to-grid laadpaal. Deze laadpaal in combinatie met zonnepanelen maakt niet alleen zonne-energie rechtstreeks beschikbaar voor auto’s maar laat de auto een rol spelen in het beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie voor huishoudens op tijdstippen dat daar veel energie gevraagd wordt.

Bron: www.duic.nl