Steun de campagne GezondOpPad!

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) start de meerjaren campagne GezondOpPad om de luchtkwaliteit en de gezondheid van Utrechters te verbeteren. Het is slecht gesteld met de luchtkwaliteit in Nederland en met name in de grote steden zoals Utrecht. Maar liefst een op de acht Nederlanders sterft vroegtijdig door luchtvervuiling. Dat percentage ligt voor Utrecht zelfs hoger. Daarmee staat luchtvervuiling inmiddels in de top 3 van veroorzakers van ziekten en sterfte, samen met overgewicht en roken. Vooral kinderen, ouderen en inwoners van steden zijn extra kwetsbaar.

Via de site www.GezondOpPad.nl en een TV spotje worden Utrechters opgeroepen om vaker ‘gezond op pad te gaan’ en voor kleinere afstanden de auto te laten staan. Dat is beter voor de eigen gezondheid en fitheid en beter voor de luchtkwaliteit. Daarnaast worden gemeenten middels een petitie opgeroepen maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Verderop in de campagne promoot de NMU het fietsen met een speciaal ontwikkelde app die fietskilometers bijhoudt. Voor iedere 100 gereden kilometers krijgen Utrechters korting bij ondernemers in de regio. Naast inwoners en politici worden ook grote bedrijven benaderd om de campagne te omarmen en om fietsers beter te belonen en autoritten te ontmoedigen.

GezondOpPad

Het doel van de campagne GezondOpPad is om de uitstoot van (ultra)fijnstof en roet te verminderen. Dit kan door het fietsen en het openbaar vervoer meer te gaan promoten en belonen en door te kiezen voor schoner vervoer zoals elektrische auto’s, – scooters en – fietsen. Door vaker te fietsen verbetert niet alleen de luchtkwaliteit, maar ook de conditie en de fitheid van de inwoners. Bewegen is goed voor hart en bloedvaten, maar doet nog meer. Voldoende beweging zorgt voor een gezond gewicht, een betere spijsvertering, betere cholesterolgehaltes en een lagere kans op suikerziekte.

Uitstoot van fijnstof en roet moet minder

Niet alleen blootstelling aan hoge concentraties maar ook langdurige blootstelling aan lage concentraties fijnstof zorgt in Utrecht voor een verminderde levensverwachting van ongeveer 12 maanden. Wonen langs een snelweg staat bijvoorbeeld gelijk aan het roken van 17 sigaretten per dag. Kinderen die op plekken wonen waar veel verkeer rijdt hebben, in vergelijking met kinderen die op het platteland wonen, zo’n 30% meer kans om astma te ontwikkelen. Tijdens een symposium in oktober in het AMC in Amsterdam kwamen wetenschappers, artsen en beleidsmakers tot de conclusie dat de Europese normen voor luchtkwaliteit veel te slap zijn en zelfs een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het instellen van milieuzones is al een stap in de goede richting om de uitstoot van hoge concentraties roet en fijnstof door oude dieselvoertuigen terug te dringen. Maar er moet veel meer gebeuren. Utrechters zouden veel vaker de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer moeten nemen in plaats van de auto. Er zou ook een oplossing gevonden moeten worden om tweetaktscooters die 20 tot 2.700 keer meer vervuilend zijn dan oude diesel voertuigen te laten vervangen door schonere (elektrische) scooters.