Natuur en Milieufederatie Utrecht www.nmu.nl

Luchtvervuiling veroorzaakt kanker.

Luchtvervuiling veroorzaakt kanker

Project Description

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een gespecialiseerd agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBL) is dit onderzoek een bijzonder krachtig signaal dat de Europa en onze federale en gewestelijke regeringen dwingt tot een andere beleid. Schone lucht is een grondrecht voor burgers. Het is een taak van politici om te zorgen voor schone en gezonde lucht voor haar burgers.

Project Details

  • Date februari 18, 2015
  • Tags gezondheid, luchtvervuiling, onderzoek

Related Projects

Back to Top