Scooters van het fietspad

Als het aan de Natuur en Milieu Federatie Utrecht ligt rijden scooters in vervolg niet op het fietspad maar op de autorijbaan. Scooters zijn een gevaar voor de verkeersveiligheid, maar zijn daarnaast ook nog eens slecht voor de gezondheid. Een oude twee tact scooter is tot 2700 keer meer vervuilender dan een diesel bestelbusje!

TNO heeft een quickscan uitgevoerd en komt met de volgende aanbevelingen:
“Meerdere onderzoeken wijzen uit dat brommers, naast NO en PM, ook significante hoeveelheden van het meer schadelijke ultrafijnstof uitstoten. Omdat brommers bovendien dicht langs fietsers en voetgangers rijden, is de uitstoot van ultrafijnstof door brommers mogelijk schadelijk voor de gezondheid van fietsers en voetgangers. Het ligt daarom voor de hand dat het belangrijkste argument voor het terugdringen van de emissies van het brommerverkeer wordt gevormd door de uitstoot van ultrafijnstof in combinatie met de nabijheid van deze emissies bij verkeersdeelnemers (fietsers/voetgangers).”

Lot van Hooijdonk, wethouder van Verkeer en Mobiliteit, zegt hierover het volgende:
“Vanwege de aanbevelingen vind ik het raadzaam om maatregelen te nemen. Ik laat daarom maatregelen uitwerken waarbij, waar mogelijk, brommers en scooters op de rijbaan gaan rijden in plaats van op het fietspad. Met deze maatregel worden fietsers en voetgangers minder direct blootgesteld aan de uitlaat van brommers. Ook in het kader van verkeersveiligheid blijkt, uit ervaringen in andere steden, dat dit een goede maatregel is.”

Het volledige rapport is te vinden op Gemeente Utrecht.