Niet halen normen luchtkwaliteit kan mensenlevens kosten

 

De Nederlandse lucht is op veel plekken zo erg vervuild dat de Europese normen vaak niet te halen zijn. Dit terwijl steeds meer onderzoeken aantonen dat vuile lucht ongezond en zelfs dodelijk kan zijn.

Het ziet er niet naar uit dat Nederland met het huidige beleid van de overheid de normen in de nabije toekomst gaat halen. s ziet Milieudefensie reden om de Staat voor de rechter te slepen, en zo schonere lucht af te dwingen. Wat kan de overheid doen en hoe erg is het met de lucht gesteld?

De onderzoeksresultaten van verschillende onderzoeken zijn beangstigend: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt bijvoorbeeld dat er duizend mensen jaarlijks vroegtijdig sterven aan de gevolgen van vuile lucht. Uit recent onderzoek is gebleken dat vieze lucht de nieren kan aantasten.

Bram van Liere, medewerker van Milieudefensie zegt dat de rechtszaak voor iedereen belangrijk is, immers ademt iedereen elke dag lucht in. Lucht is noodzakelijk om te blijven leven.

Jaren geleden heeft de Europese Unie normen vastgesteld voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Vooral in drukkere steden en rond intensieve veehouderijen werden deze normen ruim overschreden. Toentertijd kreeg Nederland uitstel om aan de normen te voldoen, maar ook ver na de uitstel is de norm nog niet gehaald.

Van Liere verteld dat de overheid veel te lang gewacht heeft met echte maatregelen, en zelf momenteel is er nog onvoldoende intenties dus voelt Milieudefensie zich gedwongen om een rechtszaak te starten.

Goede stap

Wybe Douma, senior onderzoeker gespecialiseerd in EU milieurecht zegt dat de normen van de Europese Unie een stap in de goede richting van schonere lucht waren, maar ze zijn nog steeds veel lager dan wat de Wereldgezondheidorganisatie adviseert. Op dit moment is het het beste om aan de Europese regels te voldoen, want dit scheelt flink wat mensenlevens.

Milieudefensie kreeg in een kort geding gelijk van de rechter die oordeelde dat het door de Staat opgestelde plan met maatregelen niet voldeed aan de door de Europese Unie vastgestelde eisen. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) is de uitspraak voor meerdere dingen vatbaar, en ze zag zich gedwongen in hoger beroep te gaan.

De stedelijke knelpunten, waar te veel stikstofdioxide in de lucht is, zijn verminderd. En de knelpunten van teveel fijnstof in veehouderijgebieden zijn ook gedaald. Maar de weg om de Europese normen te halen is nog lang. Douma zegt zoals het er nu bijstaat geeft de staat toe dat er zelfs in 2020 nog steeds plaatselijk normoverschrijdingen voor zullen komen.

Van Liere verteld, dat als de overheid ons echt serieus had genomen, dat ze dan met de rechtszaak hadden kunnen stoppen.

 

Bron: Nu.nl