Lucht in de provincie is verbeterd!

De luchtkwaliteit in de provincie Utrecht is verbeterd. Dat is te merken aan de concentraties fijnstof en stikstofdioxide, die vrijwel overal onder de landelijke normen liggen.

Er is slechts sprake van één overschrijding, blijkt uit het rapport ‘Luchtkwaliteit 2015‘, namelijk in het centrum van Utrecht. De internationale normen voor de kwaliteit van de lucht zijn hoger – strenger – dan onze wettelijke normen. Vanuit die internationale waarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie is de kwaliteit van de lucht in Utrecht onder de maat.

SAMEN STAAN WE STERK

Provincie en gemeente Utrecht werken nauw samen om de fijnstofconcentraties verder te verlagen en ervoor te zorgen dat er geen sprake meer is van overschrijding. Luchtverontreiniging houdt zich niet aan de provinciegrenzen. Samenwerking is de sleutel tot een effectieve vermindering van de ziektelast door luchtverontreiniging. De provincie Utrecht werkt met partners in de regio samen in de Alliantie Gezonde Lucht. Op het gebied van schonere stallen, ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen en het versnellen van de vervanging van oude voertuigen wil de provincie dat er (inter)nationaal meer actie ondernomen wordt.
 

GEZONDE LEEFOMGEVING

Mariette Pennarts: ”Het realiseren van een gezonde leefomgeving, om daarmee onze regio gezond, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is een belangrijke opgave waarvoor wij nu staan.” De provincie zet in op schonere en efficiëntere mobiliteit, duurzaam vervoer en schone brandstoffen. Zo is  vanaf maart het ontgassen van binnenvaartschepen in de open lucht verboden.

EIGEN STEENTJE BIJDRAGEN

Maar ook zelf kunnen we een steentje bijdragen door bijvoorbeeld te kiezen voor een elektrische auto, vaker de fiets te pakken of ons huis beter te isoleren. Daardoor zorgen we er samen voor dat de lucht gezonder wordt.

Wilt u meer weten over de luchtkwaliteit in uw omgeving? Kijk op www.luchtmeetnet.nl