Kinderen van Utrechtse basisscholen lopen 73 keer naar Parijs

FietsprojectIn opdracht van de gemeente Utrecht heeft de Natuur en Milieufederaties Utrecht, samen met SME Advies en Utrecht Natuurlijk het project Gezond op Pad: Lekker Lopen, Fijn Fietsen uitgevoerd. Doel van dit project was om ouders en kinderen van Utrechtse basisscholen bewust te maken van de voordelen én het plezier van lopend of fietsend naar school te gaan. Zo wil de gemeente er voor zorgen dat ouders hun kinderen op een schone, veilige en gezonde manier naar school brengen. Dus niet met de auto, maar lopend of fietsend.

Groene Voetstappen

In het najaar van 2015 hebben maar liefst 4.837 kinderen van Utrechtse basisscholen meegedaan met het project Gezond op Pad: Lekker Lopen, Fijn Fietsen. Een week lang kregen leerlingen lessen over het klimaat, verkeersveiligheid en gezondheid. Ook verzamelden ze Groene Voetstappen stickers voor iedere keer dat ze op een schone manier, dus lopend of fietsend, naar school kwamen. En het resultaat mag er zijn: Alle leerlingen samen verzamelden maar liefst 26.768 Groene Voetstappen. Dat komt neer op een afstand van meer dan 32.000 kilometer dat op een milieuvriendelijke manier is afgelegd, oftewel 73 keer de afstand van Utrecht naar Parijs.

Onderzoeksresultaten

Vanuit SME Advies is de impact van het project onderzocht. En wat bleek: na afloop is het aantal kinderen dat met de auto naar school werd gebracht blijvend afgenomen met 6,3%. Ook is de houding van een kwart van de ouders veranderd en zijn ze bereid om hun kinderen voortaan lopend of fietsend naar school te brengen. Kinderen gaven daarbij aan dat ze vaker lopend of fietsend naar school willen komen omdat het leuker is.