Hoe moet de Voorstraat eruit komen te zien?

Dagelijks fietsen er 16.500 mensen door de Voorstraat. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat veel mensen zich niet prettig voelen wanneer zij zich door deze straat bewegen. De straat gaat heringericht worden. Na twee gesprekken met belanghebbenden en een gebruikersonderzoek heeft de gemeente het ambitiedocument gepubliceerd. 

Bussen, vrachtwagens, auto’s en nog een heleboel fietsers en voetgangers maken de Voorstraat er niet bepaald veilig op. De herinrichting, die op zijn vroegst gepland staat voor het najaar van 2018, moet hier verandering in brengen. In een ambitiedocument van de gemeente zijn een aantal ideeën gebundeld.

Een van die ambities is om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zijn er plannen om het autoverkeer terug te dringen en voetgangers meer bewegingsvrijheid te geven. Buurtbewoners hebben deze ideeën aangedragen bij de gemeente. Het doel van de herinrichting is om te zorgen voor een betere situatie voor voetgangers en fietsers, verbetering van de leefbaarheid van de straat voor bewoners en een aantrekkelijker winkel- en verblijfsklimaat voor bezoekers.

Maar wat vind jij dat er aan de Voorstraat moet worden veranderd? Ga naar DUIC en geef je mening in de poll!