Gemiste kans van de provincie!

De provincie heeft het bestek voor de nieuwe OV concessie die vanaf 2016 ingaat uitgedaan. De NMU had in een reactie gepleit voor het gebruik van schonere bussen (minimaal Euro VI). Bussen die voldoen aan die Euro VI norm stoten 5 keer minder stikstofoxiden en 2 keer minder fijnstof uit dan de bussen die de provincie wil aanbesteden. Een enorm verschil dus.De provincie heeft dit helaas niet overgenomen in het bestek. Het enige positieve is dat er een proef komt met elektrische bussen. Helaas blijft het merendeel van de bussen de lucht die wij inademen vervuilen. Lees hieronder de reactie van de NMU.

Reactie van de Natuur en Milieufederatie Utrecht
De Natuur en Milieufederatie Utrecht maakt zich hard voor een mooie en duurzame provincie Utrecht. Vanuit deze missie zetten we ons onder andere in voor schone en gezonde lucht. Hierbij brengen wij een zienswijze in op het ontwerpprogramma van eisen voor de Europese aanbesteding openbaar vervoer concessie Provincie Utrecht 2016, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 28 oktober 2014. Wij voorzien namelijk dat de uitvoering van deze concessie bijdraagt aan een onnodige slechtere luchtkwaliteit in de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht loopt achter met deze aanbestedingsregels
Als het programma van eisen zo blijft als het nu is zal de provincie Utrecht ver achterlopen met haar nieuwe aanbestedingsregels. De provincie kiest er in haar aanbestedingseisen voor om bussen die voldoen aan de zogenaamde EEV norm en maximaal 12 jaar oud zijn toe te staan in het wagenpark. Inmiddels zijn er echter veel schonere bussen op de markt, die voldoen aan de Euro VI norm. Bussen die voldoen aan die Euro VI norm stoten 5 keer minder stikstofoxiden en 2 keer minder fijnstof uit dan de bussen die de provincie wil aanbesteden. Een enorm verschil dus. Vaak wordt gezegd dat bussen alleen op papier aan deze normen voldoen, maar bij Euro VI is dat niet het geval: ook in de praktijk zijn deze bussen vele malen schoner. De EEV, waar de provincie naar streeft, valt juist tegen in de praktijk. Dat maakt het verschil dus alleen maar groter. De gemeente Utrecht heeft bij haar aanbesteding van bussen van mei 2013 wél geëist dat alle bussen voldoen aan de Euro VI classificering. De eerste cijfers van de luchtkwaliteit zijn inmiddels bekend en het blijkt tot nu toe dat deze nieuwe bussen inderdaad zorgen voor schonere lucht in de stad Utrecht. Deze stap vooruit gunnen we alle inwoners van de provincie Utrecht en wij roepen de provincie dus op om de Euro VI norm ook aan te houden als uitgangspunt.

Gezamenlijk werken aan schone en gezonde lucht voor iedereen
De afgelopen jaren komt er steeds meer duidelijkheid over de relatie tussen luchtvervuiling en gezondheidsproblemen, zoals hart en vaatziekten en longaandoeningen. Met name kinderen en ouderen zijn kwetsbaar. Om deze reden starten we als Natuur en Milieufederatie Utrecht de campagne GezondOpPad. Hiermee willen we bedrijven, bewoners en bestuurders van de provincie bewust maken van het effect van de lokale luchtkwaliteit voor hun eigen gezondheid. Daarnaast willen we de verschillende doelgroepen handelingsperspectief geven om gezamenlijk te werken aan schone lucht. Bijvoorbeeld door bewoners te stimuleren om vaker de fiets te pakken voor korte afstanden of door bij bedrijven de voordelen van elektrisch rijden onder de aandacht te brengen. De aanbesteding voor het openbaar vervoer verschaft de Provincie Utrecht juist op dit moment ook een kans om te werken aan schone lucht.

Roetproblematiek en de rol van de provincie Utrecht
Mede dankzij onze inzet is er de laatste tijd aandacht in de Provinciale Staten geweest voor de roetproblematiek. Roetuitstoot zorgt voor forse gezondheidsproblemen waardoor jaarlijks vele duizenden mensen ziek worden of zelfs overlijden. De provincie heeft niet veel aangrijpingspunten in de directe eigen invloedssfeer om dit probleem aan te pakken, maar deze concessieverlening is er nu juist wél een. Het busvervoer is op verschillende plekken in de provincie de grootste boosdoener op dit moment als het gaat om lokale luchtkwaliteit. In het ontwerpprogramma legt de provincie de eisen neer rondom de aanbesteding van alle streekbussen in de provincie Utrecht vanaf het jaar 2016. Het baart ons zorgen dat de provincie in deze eisen te weinig aandacht besteedt aan de effecten van de bussen op de luchtkwaliteit in de provincie. De provincie moet haar programma van eisen wijzigen met de Euro VI als vereiste. De provincie stelt te willen komen tot ‘een verdere verduurzaming van het OV’.  Dat wordt in de nu voorliggende ontwerp-eisen niet waargemaakt. Met deze zienswijze pleiten we er bij leden van Gedeputeerde Staten voor om voor alle bussen in de concessie de Euro VI als vereiste te stellen. Wij hopen dat u hierin uw verantwoordelijkheid pakt om aan schone en gezonde lucht te werken en daarmee aan de gezondheid van de inwoners van de provincie Utrecht. Wij zullen in onze campagne GezondOpPad ook onze verantwoordelijk pakken door op een positieve manier aandacht te geven aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de lokale luchtkwaliteit. We hopen dat we de bussen van het regionale vervoer daarin snel kunnen meenemen als voorbeeld.