Gemeente presenteert roetkaart Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een roetkaart opgesteld. Hierop is te zien dat de hoogste concentraties roet worden aangetroffen op de drukkere lokale wegen zoals de Catharijnesingel, het Smakkelaarsveld, Vredenburg, de Nobelstraat en Oudenoord. Luchtverontreiniging is in Utrecht na roken verantwoordelijk voor de grootste gezondheidsschade, schrijft wethouder Verkeer en Duurzaamheid Lot van Hooijdonk in een begeleidend schrijven.

Roet is een verzamelnaam voor zwarte deeltjes in de lucht die ontstaan bij onvolledige verbranding. De belangrijkste bronnen voor roet zijn verkeer, industrie en open haarden. In steden draagt het verkeer voor 50 procent bij aan de roetconcentraties.

Er bestaan tot nu alleen Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide en niet voor roet. Terwijl de laatste jaren steeds de gezondheidsschade door roet steeds duidelijker wordt.

In Utrecht wordt de roetuitstoot onder meer teruggedrongen door het gebruik van schonere bussen (Euro VI) en de invoering van de milieuzone voor diesels. Binnenkort komt de gemeente met aanvullende maatregelen om de luchtverontreiniging, en met name de roetuitstoot, verder terug te dringen.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is deze week een campagne gestart om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren. Via de site GezondOpPad.nl en een TV spotje worden Utrechters opgeroepen om vaker ‘gezond op pad te gaan’ en voor kleinere afstanden de auto te laten staan. Daarnaast worden gemeenten middels een petitie opgeroepen maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ook gaat de NMU het fietsen promoten met een app die fietskilometers bijhoudt. Voor iedere 100 gereden kilometers krijgen Utrechters korting bij ondernemers in de regio.

Bron destadutrecht.nl