Geld voor fietsroutes opgeslokt door uithoflijndebacle

Plannen voor verbeteringen van fietsroutes in de regio Utrecht raken in de knel, dit wegens de enorme financiële tekorten bij de Uithoflijn. Momenteel zijn de provincie en gemeenten in gesprek over oplossingen.

Verkeersprojecten van omliggende gemeenten zien het geld onder hun neus vandaan gehaald worden. Zo ook de gemeentes Zeist, die van plan was bij verschillende wegen de fietspaden te vernieuwen. Ook de Bilt, die geld zou krijgen om een vrijliggend fietspad aan te leggen. Stichtse Vecht wilde het geld gebruiken om nieuwe fietspaden aan te leggen. Ijsstelstein rekende op maar liefst een half miljoen euro voor inrichting van de Panoven en Nieuwegein wilde ditzelfde aantal inzetten voor nieuwe vrijliggende fietspaden langs de Structuurbaan.

Er zat in totaal ruim 14 miljoen euro in de pot, beschikbaar voor deze projecten. De provincie zegt dat er geen afspraken geschonden zouden zijn, dit omdat het geld gereserveerd was en er nooit echte afspraken gemaakt waren, en dus het geld nog niet belegd. Momenteel is de provincie in gesprek met de gemeenten om te kijken of deze projecten op andere manieren gefinancierd kunnen worden.

 

Bron: Algemeen Dagblad