Fietsstraten nog niet bij iedereen even geliefd

Onlangs zijn de Maliesingel en de Tolsteegsingel in Utrecht heringericht. Er zijn bredere fietsstroken met rood asfalt en er geldt een lagere maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Tot eind 2016 wordt het gebruik en de veiligheid van de weg in de gaten gehouden.

De fiets krijgt meer ruimte. Net als in de zogeheten ‘fietsstraten’, zoals de Burgemeester Reigerstraat en de Koekoekstraat. Op de herinrichting en de fietsstraten is ook kritiek. Is meer ruimte voor de fiets op wegen waar auto’s mogen rijden een verbetering?

Ton van Rietbergen, economisch geograaf Universiteit Utrecht
“Ik ben groot voorstander van de fiets. Juist in Utrecht met zijn beperkte omvang en tamelijk ronde vorm zou de fiets de basis van het beleid moeten zijn. Helaas hebben beleidsmakers het altijd over de fiets, behalve als het gaat om échte investeringen. Die blijven ver achter bij investeringen in autoverkeer of ov-infrastructuur.”

“Gezien het voorgaande zou je verwachten dat ik ook een groot voorstander ben van de fietsstraat, maar dat is niet zo. Lange tijd fietste ik door onze eerste echte fietsstraat, de Burgemeester Reigerstraat, zonder iets te merken. Ik zag het bordje wel, maar zag weinig verschil. Wat ik wél zag, was dat er levensgevaarlijke situaties ontstonden omdat auto’s minder ruimte kregen maar nog steeds graag wilden doorrijden.”

“In plaats van fietsstraten zouden gerichtere investeringen goed zijn. Zorg bijvoorbeeld voor meer fietspaden, stel stoplichten op het fietspad richting de Uithof anders in, en maak natuurlijk een tunneltje of bruggetje bij de kruising met de auto’s richting provincie en de ASR. En, waar blijft de tunnel bij Stadsschouwburg?”

Ouke Arts, bewoner Koekoekstraat
“Fietsstraten geven voorrang aan fietsers en vragen van automobilisten om daar rekening mee te houden. Dat is op de fietsstraten in onze mooie binnenstad een eenvoudig, maar essentieel uitgangspunt: fietsen is immers duurzamer en beter voor het leefklimaat en fietsers zijn kwetsbaarder dan automobilisten.”

“In onze groeiende stad geven de meeste mensen vermoedelijk de voorkeur aan extra fietsen in plaats van extra auto’s. Met de auto door de binnenstad is nu al bijna niet te doen. En in de meeste gevallen is een auto ook echt niet noodzakelijk, dat zullen de meeste mensen ook wel durven toegeven.”

“Aan Lot van Hooijdonk hebben wij in Utrecht een dappere, doelgerichte wethouder die een duidelijke visie heeft én die weet om te zetten in concrete maatregelen. Een politicus die niet alleen van woorden, maar ook van daden is. Dat gaat niet altijd even subtiel en daar is niet iedereen altijd even blij mee, maar praat eens met de bewoners van de Koekoekstraat in de Vogelenbuurt – daar rijden meer dan drieduizend (!) auto’s per dag doorheen.”

“Na decennia van eindeloos gepraat en nul resultaat, is de Koekoekstraat sinds dit jaar een heuse fietsstraat. Eindelijk een stap gezet! Nog steeds is er te veel en te luid autoverkeer, maar het is een begin. In de nabije toekomst, met een autoluwe binnenstad, wordt deze fietsstraat vast nog ooit een écht fietspad. Die ‘minimaal drieduizend fietsers per dag’ zie ik met plezier komen.”

Lot van Hooijdonk, Wethouder Verkeer en mobiliteit
“Op de Malie- en Tolsteegsingel zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe balans van functies die past bij deze plaats in de stad. Dat betekent concreet: betere toegang tot en gebruik van de singel, meer verblijf- en gebruiksruimte voor bewoners en voorrang aan fietsers, voetgangers en auto’s te gast.”

“De automobilist zal zich in deze inrichting meer moeten aanpassen aan de fietser. Die krijgt nu ruim baan. Daarmee zijn de Malie- en Tolsteegsingel direct een goed alternatief voor de drukke route door de binnenstad. Je ziet vaak dat alle weggebruikers tijd nodig hebben om te wennen aan een nieuwe situatie. We monitoren en evalueren of de nieuwe inrichting wordt gebruikt zoals is beoogd.”

Peter van Bekkum, voorzitter Fietsersbond afdeling Utrecht
“Fietsstraten zijn geweldig! De afgelopen jaren zijn verschillende straten ingericht als fietsstraat: de Prins Hendriklaan, Merelstraat en Leidseweg zijn wat de Fietsersbond betreft allemaal een succes. Het aantal auto’s is klein, de snelheid ligt laag – het is voor iedereen duidelijk dat de fiets de hoofdgebruiker is en de auto de gast.”

“De Tolsteeg- en Maliesingel zijn geen fietsstraten; de bordjes staan er wel en de breedte van de fietsstroken is ernaar, maar het is vooral in de spits te druk door alle auto’s op de te smalle rijbaan. Om elkaar te laten passeren, rijden auto’s met hun rechterwiel op de fietsstrook en duwen fietsers van de weg.”

“Bij het verkeerslicht bij de Abstederdijk is geen ruimte voor fietsers, die moeten achter de auto’s opstellen, of door de berm lopen. We krijgen telefoontjes en mails van fietsers die aangeven dat het ronduit gevaarlijk voor ze is. De gemeente wil dezelfde inrichting voor de Wittevrouwensingel.”

“Wat ons betreft een slecht idee zolang de nieuwe inrichting van de Tolsteeg- en Maliesingel niet grondig is geëvalueerd. Wij denken dat er maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer voor auto’s in de spits in te voeren, of de toestroom naar de singels bij de verkeerslichten meer ‘knijpen’.”

Bron: Nu.nl