Demonstratie, petitie en zienswijzen tegen verbreding Ring

Op zondag 5 juni van 13:00 tot 14:30 is er Tussen de Rails (bij station Lunetten) een demonstratie tegen de verbreding van de A27 en de A12. De bezwaren tegen het extra asfalt komen uitgebreid aan bod, net als de reacties van politici. Verder is er muziek van Anna Fernhout en cabaret van Vincent Bijlo. 

Demonstratie op 5 juni! Foto: Maurits90 via Wikimedia Commons

Foto: Maurits90 via Wikimedia Commons

De demonstratie wordt georganiseerd door de Kerngroep Ring Utrecht, het samenwerkingsverband van alle organisaties die zich bezighouden met de verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij hoort ook de NMU.

Kom naar de demonstratie

Kom naar de demonstratie en laat horen en zien wat je van de asfaltplannen vindt! Als er veel mensen komen, is dat een sterk signaal naar de Tweede Kamer.

Teken de petitie, schrijf een zienswijze

Je kunt ook protesteren door de petitie te tekenen en door een zienswijze in te dienen. Dat laatste gaat snel en makkelijk met de speciale Zienswijze Schrijfhulp. Verder kun je alle activiteiten steunen met een gift op rekeningnummer NL50TRIO0390492329 t.n.v. Stichting SOESA.

Programma demonstratie (definitief!)

Opening – door Elisabeth van den Hoogen

Uitleg plannen Rijkswaterstaat – Elisabeth interviewt Roland Pereboom (Kerngroep Ring Utrecht)

Intermezzo – Percussieband

Waarom zijn we tegen?

Elisabeth interviewt Jan Morren (bewoners Rijnsweerd) en Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd) over de vier kernpunten:

 • Nut en Noodzaak niet bewezen
 • Natuur en Compensatie
 • Risico’s en Overlast
 • Alternatieven

Intermezzo  – Anna Fernhout zingt twee liederen

Eerste blok politiek  

 • Ruben Post / PvdA Utrecht
 • Thijs Weistra / GroenLinks Utrecht
 • D66

Intermezzo – Vincent Bijlo

Tweede blok politiek  – met Elisabeth:

 • Eva van Esch / PvdD
 • Student en Starter
 • Paulus Jansen of Nicole van Gemert / SP

Intermezzo – Percussieband / interactief met publiek

Nut en Noodzaak & Alternatieven – Elisabeth interviewt Roland Pereboom & Jan Morren

Intermezzo – Dichter Onno Kosters

Natuur en Compensatie en Risico’s – Elisabeth interviewt Jos Kloppenborg en John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken)

Afsluiting 

Stop verbreding Ring, wat kunnen we zelf doen?

Elisabeth van den Hoogen roept op tot het indienen van zienswijzen.

Tekenen van de petitie

En geeft het banknummer voor het geven van donatie NL50 TRIO 039 049 2329 tnv Stichting Soesa (ANBI) o.v.v. donatie KRU 

Tot slot  – Percussieband 

Wanneer? Zondag 5 juni van 13:00 – 14.30 uur.

Waar? Tussen de Rails, bij station Lunetten (zie kaartjes)

kaartje demonstratie demomstratie terrein

Argumenten tegen verbreding

Waarom zijn bewoners- en milieu-organisaties tegen de verbreding:

 • Nut en noodzaak zijn niet onderbouwd
 • Nieuwe aanslag op Amelisweerd
 • Meer herrie en roet in Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd
 • Grote uitvoeringsrisico’s door de folieconstructie bij Lunetten
 • Acht jaar lang bouw- en verkeersoverlast

De toekomst bestaat niet uit meer doelloos asfalt, maar uit het inzetten op fiets, openbaar vervoer, en slimme mobiliteit! Er zijn betere, duurzamere en goedkopere oplossingen voor een goede bereikbaarheid van de stad Utrecht. Kijk op www.snelwegen-utrecht.nl voor de gevolgen en alternatieven.

Deelnemende organisaties

Binnen de Kerngroep Ring Utrecht werken samen: de Vrienden van Amelisweerd, vele bewonersorganisaties (bijvoorbeeld Laat Lunetten Niet Stikken, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en Werkgroep A27 Voordorp), gesteund door Milieucentrum Utrecht, de NMU en de Kracht van Utrecht.