Dagelijks ‘rookt’ men 6 sigaretten mee door luchtvervuiling

In Nederland rookt men gemiddeld 5,3 sigaretten per dag mee. In Utrecht is dit 6,4 sigaretten per dag. Dit is de gezondheidsschade die het inademen van vervuilde lucht onze lichamen aandoet. Hoge concentraties van fijnstof, roet en stikstofdioxide maken onze buitenlucht ongezond.

Vervuiling

De luchtvervuiling is in Nederland nog steeds een groot probleem, we ademen dagelijks schadelijke stoffen in. Deze schade die we hierbij oplopen is goed te vergelijken met de schade van het meeroken van sigaretten. Om deze schadelijke effecten zichtbaar te maken drukt Milieudefensie het gehalte luchtvervuiling uit in meegerookte sigaretten per dag per gemeente. 

Onderzoek

Hierbij gebruikte de Milieudefensie gemiddeld berekende blootstelling aan stikstofdioxide en fijnstof van 2014. Per gemeente hebben zij hier een schatting gemaakt van het gemiddeld aantal meegerookte sigaretten per inwoner per dag. Gemiddeld blijkt hieruit dat elke inwoner dus dagelijks 5,3 sigaretten meerookt. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, en Utrecht staat hierbij maar liefst op nummer 5 van de top 10 meerookgemeenten.

 

Bron: Milieudefensie